• Sứ mệnh Trao sự tử tế đến tận cùng
  Sứ mệnh
  Trao đi sự tử tế đến tận cùng
 • Tầm nhìn Phụng sự xuất sắc cho sự phát triển vượt bậc của khách hàng và cộng đồng
  Tầm nhìn
  Phụng sự xuất sắc cho sự phát triển vượt bậc của khách hàng và cộng đồng
 • Lời hứa thương hiệu Rõ ràng và Thực thi xuất sắc
  Lời hứa thương hiệu
  Rõ ràng và Thực thi xuất sắc

Xem tất cả

Chính sách thuế Thu nhập cá nhân Ngày 23/12/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 5465/TCT-DN…
Dự án R2G ra đời với sứ mệnh tạo dựng văn hóa đọc trong doanh nghiệp. Lợi nhuận từ hoạt động được sử…
Ngày 17/01/2021, đại diện Công ty TNHH BPG và đội ngũ dự án Read to Give (R2G) đã đồng hành cùng chư…