Bản tin thuế tháng 07 năm 2021

Ngày đăng: 05/08/2021

BẢN TIN THUẾ THÁNG 07 NĂM 2021

 

Bản tin Thuế tháng 7 năm 2021 của chúng tôi cập nhật những điểm sau:

  • Ưu đãi thuế doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
  • Thông tư 40 hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh và Cá nhân kinh doanh; cập nhật bổ sung đối tượng nộp thuế và mức thuế suất GTGT, TNCN
  • Quy định về quản lý rủi ro quản lý thuế
  • Hướng dẫn việc thực hiện giao dịch dịch vụ nộp thuế điện tử
  • Các công văn mới của Cục thuế Hà Nội về hoá đơn giá trị gia tăng
     

 

Tải bản đầy đủ tại đây: Bản tin thuế tháng 07/2021