PHỤNG SỰ XUẤT SẮC CHO SỰ PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC

CỦA KHÁCH HÀNG VÀ CỘNG ĐỒNG

BPG chuyên cung cấp các dịch vụ quan trọng cho khách hàng doanh nghiệp với tính chuyên nghiệp và chất lượng cao bao gồm tư vấn hệ thống quản trị nội bộ, tư vấn hệ thống kế toán quản trị, dịch vụ thuế & kế toán, tư vấn kinh doanh & hoạt động và hỗ trợ khách hàng các vấn đề kinh doanh để đạt được giá trị mong muốn.

 • Dịch vụ tư vấn thuế và kế toán
  BPG luôn có những giải pháp hỗ trợ khách hàng tuân thủ tốt các quy định về thuế, lập kế hoạch thuế một cách hiệu quả nhằm đạt đến mục tiêu kinh doanh; đồng thời tư vấn trợ giúp cho khách hàng giảm thiểu tác động về thuế do không nắm bắt đầy đủ các…
 • Tư vấn thiết lập hệ thống quản trị
  Đội ngũ chuyên gia tư vấn của BPG đã triển khai thành công rất nhiều dự án tái cấu trúc và thiết lập hệ thống quản trị nội bộ cho các doanh nghiệp Việt nam và nước ngoài với quy mô doanh nghiệp có doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ; giúp khách hàng sở…
 • HUẤN LUYỆN THỰC THI CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
  Chương trình huấn luyện thực thi kế toán trưởng giúp bạn
 • Thu xếp vốn và đầu tư
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure…
 • Dự án R2G thuộc quỹ BPG Kindness Foundation của chúng tôi tập trung vào phát triển văn hoá đọc trong doanh nghiệp và đem nhiều giá trị từ những cuốn sách tới những người mong muốn được thay đổi và phát triển kỹ năng của bản thân. 20% lợi nhuận của…