• Sứ mệnh Trao sự tử tế đến tận cùng
  Mission
  Deliver kindness
 • Tầm nhìn Phụng sự xuất sắc cho sự phát triển vượt bậc của khách hàng và cộng đồng
  Vision
  Excellent serve for outstanding development of clients and the community
 • Lời hứa thương hiệu Rõ ràng và Thực thi xuất sắc
  Brand promise
  Clarity and Excellent execution

View all

Chính sách thuế Thu nhập cá nhân Ngày 23/12/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 5465/TCT-DN…
“Bring efficiency to business through management accounting advisory, management accounting training…
At BPG, we believe that responsible business can bring positive impact to the society. We want to co…