Giới thiệu về Quỹ BPG Kindness Foundation

Ngày đăng: 18/02/2021

Tại BPG, chúng tôi tin rằng kinh doanh có trách nhiệm có thể mang lại những thay đổi tích cực cho xã hội. Chúng tôi mong muốn được đóng góp và trao sự tử tế đến tận cùng cho khách hàng và xã hội. Vì vậy, tầm nhìn của chúng tôi là thực hiện chương trình trách nhiệm xã hội, một chương trình bền vững qua thời gian, đem lại những tác động tích cực cho công ty chúng tôi cũng như cộng đồng. Chiến lược trách nhiệm xã hội của chúng tôi đầu tư thời gian, nỗ lực và sự tử tế đến tận cùng

b

Trách nhiệm xã hội

Bản chất của Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ("CSR") là cam kết thực sự của chúng tôi đối với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Điều này sẽ tạo ra một tổ chức thống nhất, tăng uy tín và tạo ra những liên kết sống còn giữa doanh nghiệp và cộng đồng.

Chúng tôi hiểu rằng tất cả chúng tôi, những nhà lãnh đạo doanh nghiệp, không chỉ có nghĩa vụ làm những điều đúng đắn bằng cách thực thi và kết hợp các tiêu chuẩn xã hội, môi trường và kinh tế vào hoạt động kinh doanh hàng ngày mà còn phải trở thành hình mẫu cho thay đổi bằng cách thúc đẩy sự minh bạch và  phát triển mô hình kinh doanh có đạo đức.

Cam kết của chúng tôi

Với sứ mệnh "Trao đi sự tử tế đến tận cùng", chúng tôi cam kết sử dụng lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh chính hàng năm tới Quỹ Phát triển cộng đồng (BPG Kindness Foundation) cho các dự án xã hội của mình. 

Mục tiêu của chúng tôi đặt ra đó chính là " Giúp đỡ 10.000 trẻ em vùng cao được đến trường" và "Phủ xanh 5.000 ha đất trồng đồi trọc ở Việt Nam"