HUẤN LUYỆN THỰC THI CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày đăng: 19/02/2021

Là Kế toán trưởng bạn đang ở trạng thái nào dưới đây?

Luôn trễ hẹn các deadline về báo cáo?

Luôn đuổi theo các bộ phận phòng ban?

Luôn bận rộn mà kết quả thì sếp vẫn chưa từng ghi nhận bạn? 

Bạn cảm thấy cô đơn và mất kết nối với sếp, các thành viên trong bộ phận và các bộ phận khác liên quan?

Luôn quay cuồng trong công việc, không có thời gian cho cá nhân và gia đình?

Bạn có đang thật sự hạnh phúc với nghề nghiệp của chính mình?

executive

Chương trình huấn luyện thực thi kế toán trưởng giúp bạn

 • Kiến tạo tư duy nghề nghiệp theo một cách khác
 • Hiểu rõ vai trò chức năng của KTT, dẫn dắt các thành viên trong bộ phận hoàn thành mục tiêu
 • Kết nối các bộ phận dẫn dắt họ cùng kiến tạo cở sở dữ liệu trong công ty
 • Trở thành một nhân tố quan trọng trong thực thi chiến lược công ty
 • Phát huy vai trò người điều phối, người giám sát và người cố vấn của ban lãnh đạo  và các bộ phận
 • Rõ ràng về kế hoạch, xuất sắc trong thực thi

Trải nghiệm: Chương trình 3 ngày full transformation

 • Quay trở lại bên trong mình chấp nhận bản thân
 • Nhận diện được điểm mạnh điểm yếu  của chính mình
 • Xây dựng tư duy trong nghề nghiệp của mình
 • Chấp nhận người khác
 • Chấp nhận môi trường làm việc
 • Lập kế hoạch và hành động PT cá nhân trong nghề nghiệp và dẫn dắt mọi người đi qua sự thay đổi

Đồng thời là 6 tháng đồng hành giúp bạn tự thay đổi từ bên trong chính bạn

Huấn luyện về thực thi

 • Tư duy của người leader
 • Sử dụng thời gian hiệu quả
 • Hiểu đúng vai trò chức năng, nhiệm vụ của KTT
 • Xây dựng mô hình phòng KT & chức năng nhiệm vụ các thành viên trong bộ phận
 • Lập kế hoạch và kiểm soát kế hoạch
 • Am hiểu về ngân sách & dòng tiền, cách thức xây dựng ngân sách , dòng tiền
 • Thiết lập hệ thống kế toán quản trị & phân tích dữ liệu phục vụ cho chiến lược công ty

Huấn luyện về lãnh đạo ( Leadership) - Chương trình theo bản quyền của UDOO

 • Nhận diện được chính mình
 • Kiểm soát được cảm xúc của mình
 • Nhận diện người khác
 • Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp & gia đình

Huấn luyên chuyên sâu về chuyên môn cùng với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghề nghiệp

 • Thuế - chuẩn F6 ACC
 • Kế toán quản trị
 • Kỹ thuật lập và soát xét, phân tích BCTC
 • Phân tích số liệu tài chình
 • Pháp luật kinh tế ( Pháp luật doanh nghiệp và pháp luật hợp đồng)

“ KIẾN TẠO CỘNG ĐỒNG KẾ TOÁN TỬ TẾ , HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG"