Mục tiêu hướng tới phát triển giáo dục

Ngày đăng: 01/03/2021

Chúng tôi tin rằng giáo dục chính là nền tảng cốt lõi tạo nên 1 xã hội vững mạnh và tốt đẹp. Việc đầu tư vào thế hệ tương lai là nhiệm vụ cấp bách và ưu tiên số 1 và không phải là nhiệm vụ của riêng ai. Đây chính là tiêu chuẩn lớn nhất mà chúng tôi muốn theo đuổi trên con đường tạo ra con đường phát triển xã hội bền vững

 

Xây dựng trường học, thư viện sách cho thầy cô và trẻ em vùng cao

Chúng tôi muốn đem lại tri thức và nguồn cảm hứng học tập cho các trẻ em vùng cao nơi không có nhiều điều kiện học tập. Chúng tôi tin rằng với mục tiêu vì 10.000 trẻ em vùng cao đến trường và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho thầy cô có thể giúp cho đất nước có thêm nhiều nhân tài ở khắp mọi nơi, thay đổi và xây dựng mọi nơi trên đất nước trở nên tươi đẹp hơn

jm