Thông tư 80/2021/TT-BTC (“Thông tư 80”)

Ngày đăng: 20/10/2021

Thông tư 80/2021/TT-BTC (“Thông tư 80”) hướng dẫn thi hành

quy định quản lý thuế

 

Ngày 29 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 80 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Tải bản đầy đủ tại đây: Thông tư 80/2021/TT-BTC