Tin nội bộ

 Trong buổi họp team, các thành viên trong công ty đã cùng nhau trải qua nhiều hoạt động tri ân nhân sự và đào tạo nội bộ hàng tuần sau đây: Tháng 7…
Công ty đã có một buổi gắn kết vô cùng ý nghĩa giữa các thành viên với nhau qua buổi chia sẻ gần gũi, được nói lên cảm nghĩ và trải nghiệm của mình…