Tin tức

 Trong buổi họp team, các thành viên trong công ty đã cùng nhau trải qua nhiều hoạt động tri ân nhân sự và đào tạo nội bộ hàng tuần sau đây: Tháng 7…
PHƯƠNG PHÁP ĐỌC HIỂU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Báo cáo tài chính được chia thành 2 mục lớn: Tài sản và Nguồn hình thành tài sản. 
Công ty đã có một buổi gắn kết vô cùng ý nghĩa giữa các thành viên với nhau qua buổi chia sẻ gần gũi, được nói lên cảm nghĩ và trải nghiệm của mình…
Báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm 19 chỉ tiêu từ doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ tới lợi nhuận sau thuế và lãi trên mỗi cổ phiếu. Báo cáo kết…
Giả sử bảng cân đối kế toán giống như một bể chứa nước được tích lũy qua các thời kỳ. Lượng nước chính là tài sản thuần của doanh nghiệp tại 1 thời…
Chủ đề 1
Tại sao chúng ta cần biết về báo cáo tài chính và những điểm mấu chốt trong báo cáo tài chính?   Xuất phát từ việc rất nhiều chủ doanh nghiệp không…